Hoppa till sidans innehåll

Värmlands Golfdistriktsförbunds Regelkort 2019


Följande lokala regler och tävlingsvillkor är godkända av Värmlands Golfdistriktsförbunds (VGDF:s)
Regelkommitté och gäller på de tävlingar inom distriktet där ansvarig arrangör angett i tävlingsvillkor att
dessa lokala regler gäller. Vid en tvist om innebörden ska tolkning göras enligt Rules of Golf 2019. För

den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisningen är till modell för lokal regel, se Spel-
och Tävlingshandboken på golf.se – Lokala regler.

Om inget annat anges gäller den allmänna plikten för brott mot lokal regel.
Matchspel – Förlorat hål Slagspel – två slag
Avsnitt A – Lokala Regler
Följande lokala regler gäller tillsammans med de kompletterande lokala regler som publiceras eller
utdelas av tävlingsledningen vid aktuella tävlingen
1. Out of bounds (Regel 18.2)
a. En boll är out of bounds när den är i vila bortom varje mur som definierar banans gräns.
b. En boll som passerat en väg som är definierad som out of bounds, och är i vila på andra sidan
vägen, är out of bounds även om den ligger på en annan del av banan.
2. Pliktområden (Regel 17)
a. Tävlingsledningen får anta en lokal regel som tillåter lättnad på den motsatta sidan av ett rött
pliktområde på samma avstånd från hålet enligt modell för lokal regel 8B – 2.1
Tävlingsledningen måste ange i vilka pliktområden denna lokala regel tillåts
b. När en boll är, eller det är känt eller så gott som säkert att den är, i ett pliktområde och den
uppskattade punkten där bollen senast skar pliktområdets gräns är i direkt anslutning till banans
gräns får spelaren ta lättnad på den motsatta sidan på samma avstånd från hålet av pliktområdet
enligt modell för lokal regel 8B -2.1
c. Där droppzoner är markerade för pliktområden får spelaren, som ett ytterligare alternativ, ta lättnad
i droppzonen med ett slags plikt. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3 och en boll
som droppas i droppzonen måste stanna i droppzonen.

3. Onormala banförhållanden (Regel 16.1)
1. Mark under arbete
a. Alla områden som definieras av blå markeringar eller på annat sätt angetts som MUA.
b. Alla områden som är omslutna av vit spraylinje.
c. Alla områden som är skadade (till exempel av fordon som banarbetare använt) och som bedöms av
en tävlingsledning eller domare som onormala.
d. Mark under arbete som är spelförbudszoner definieras av blå markeringar med grön topp enligt
modell för lokal regel 8E – 8.1.
e. Skarvar i skuren grästorv, modell lokal regel 8F – 7. Lättnad kommer inte att tillåtas om skarven
enbart inverkar på spelarens stans.
f. Grusfyllda dräneringssträngar.
g. Lättnad kommer inte att tillåtas när hål gjort av djur enbart inverkar på spelarens stans.
h. Mätpunkter för avstånd på den finklippta delen av spelfältet och punkter på green markerade med
sprayfärg definieras som MUA. Lättnad kommer inte att tillåtas när en mätpunkt enbart påverkar
spelarens stans.
2. Oflyttbara tillverkade föremål
a. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som
oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det oflyttbara tillverkade föremålet.
b. Planterade rabatter, blommor, buskage och liknande som omgärdas av ett oflyttbart tillverkat
föremål är en del av det oflyttbara tillverkade föremålet.

4. Organisk del avbanan
a. Bunkerunderlag och bunkerkanter av konstgjort material som är i sin avsedda placering.
b. Konstgjorda föremål, till exempel vajrar, kablar och skydd som sitter direkt på träd eller andra fasta
föremål.
c. Konstgjorda väggar och pålverk i ett pliktområde.
5. Upphöjda ledningar
Modell för lokal regel 8E-11är tillämplig men bara för en boll som träffar en upphöjd ledningstråd inom
banan gräns och inte en ledningsstolpe eller en upphöjd sammankoppling av kablar. (Slaget räknas inte
och måste spelas om).
6. Klubbor och bollar
a. Förteckning över godkända klubbhuvuden för drivers: Modell för lokal regel 8G-1är tillämplig.
Plikt för att slå ett slag med en icke-godkänd klubba: Diskvalifikation.
b. Förteckning över klubbor med godkända skåror och stansmärken: Modell för lokal regel 8G-2 är
tillämplig.
Plikt för att slå ett slag med en icke-godkänd klubba: Diskvalifikation
c. Förteckning över godkända bollar: Modell för lokal regel 8G-3 är tillämplig.
Plikt för brott mot lokal regel: Diskvalifikation
Notera: Förteckningar över godkända klubbor och bollar finns på www.randa.org.
7. Speltempo (Regel 5.6)
En spelare, för vilken det är möjligt att slå ett slag, har från det att han/hon bedöms ha kunnat komma
fram till sin boll;
- 60 sekunder på sig att slå slaget om han/hon inte bedöms ha haft möjlighet att förbereda sitt
slag
- 40 sekunder på sig att slå slaget om han/hon bedöms ha haft möjlighet att förbereda sitt slag.
En spelare som överskrider någon av tidsgränserna har brutit mot lokala regeln.
Plikt för brott mot den lokala regeln under samma rond:
Första överträdelsen Varning
Andra överträdelsen Matchspel och Slagspel: ett slag
Tredje överträdelsen Matchspel: förlust av hål; Slagspel: två slag
Fjärde överträdelsen Diskvalifikation
Anmärkningar:
1. En spelare har haft tid att förbereda sitt slag om det bedöms att han/hon borde ha kommit fram till
sin boll medan;
a) en spelare i samma grupp som ska slå sitt slag före spelaren, förbereder sitt slag, eller
b) gruppen framför spelarens grupp är inom räckhåll för spelarens planerade slag.
2. Det är möjligt att slå ett slag när;
a) gruppen framför spelarens grupp är utom räckhåll för spelarens planerade slag, eller
b) spelarens grupp inte har en regelsituation eller inte väntar på en domare, eller
c) spelaren inte behöver vänta på spelare på närliggande hål.
3. Tidtagning kan ske utan att spelarna behöver informeras om detta.
4. Tidtagning görs inte under ett hål där en match kan avgöras.
5. Spelaren bör, så snart omständigheterna medger, informeras om varning/plikt.
9. Avbryta spelet (Regel 5.7)
Modell för lokal regel 8J-1är tillämplig.
Omedelbart avbrott/farlig situation - en lång signal med siren.
Normalt avbrott - tre korta signaler med siren, upprepade gånger.
Återuppta spelet - två korta signaler med siren, upprepade gånger.

När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.
Plikt för brott mot den lokala regeln: Se Regel 5.7b.

10. Transportmedel(Regel 4.3)
Modell för lokal regel 8G-6 och Spel- och Tävlingshandboken 1.10.3 är tillämplig.
Under en rond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat
transportmedel, annat än med tillstånd från tävlingsledningen.
Undantag 1: Spelare som kan uppvisa tillstånd från sin hemmaklubb.
Undantag 2: Om en person som ingår i tävlingsledningen för den aktuella tävlingen tillfälligt
ger tillstånd för en kort sträcka.
Undantag 3: En spelare som tar lättnad enligt slag och distans får åka motoriserat
transportmedel vid det tillfället.
Anmärkning 1: Tillstånd att åka motoriserat transportmedel gäller under förutsättning att:
• Tävlingsledningen bedömer att banans kondition tillåter framförande av
transportmedel.
• Motoriserattransportmedel finns tillgängligt. Arrangörsklubben har inte skyldighet att
tillhandahålla transportmedel.
Plikt för brott mot den lokala regeln:
Allmän plikt för varje hål där överträdelse görs. Vid överträdelse som görs mellan hål påförs plikten på
nästa hål.
Avsnitt B - Tävlingsvillkor
Följande tävlingsvillkor gäller tillsammans med de tävlingsvillkor som publiceras av tävlingsledningen
vid tävlingen.
1. Riktlinjer för spelares uppförande (Regel 1.2)
Alla spelare förväntas spela i spelets anda genom att följa Regel1.2a. Brott mot Regel 1.2a kan medföra
diskvalifikation men även följande:
• Anmälan till VGDF och/eller SGF.
2. "Scoring area", scorekortsinlämning
Platsen för scorekortsinlämning anges i de kompletterande lokala reglerna för varje tävling.
Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat scoring area med båda fötterna.
3. Resultat - tävlingen officiellt avslutad
När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.
4. Antidoping
En spelare är ansvarig för att känna till RF:s regler mot doping (stadgar, reglemente, föreskrifter) och
metoder som anges i Dopinglistan publicerad av WADA (världsantidopingbyrån).Spelaren är
personligen ansvarig för att se till att förbjudna substanser inte kommer in i sin kropp. Det är inte
nödvändigt att uppsåt eller vårdslöshet kan styrkas för att fastställa dopingbrott (strict liability) om en
spelare fått i sig förbjuden substans.
Notera: Vid fastställt dopingbrott i samband med tävling diskvalificeras spelaren, eventuella
rekordnoteringar stryks och resultatlistan justeras. Detta gäller även alla efterföljande tävlingar i vilka
spelaren spelade tills avstängningen träder i kraft. Diskvalificering i sådana fall inkluderar även förlust
av poäng och prispengar. Vid lagtävling gäller tävlingsvillkoren för aktuell tävling för diskvalificerad
spelare.
Värmlands Golfdistriktsförbund - mars 2019

Uppdaterad: 12 APR 2019 14:39 Skribent: Fredrik Petersson
E-post: This is a mailto link

.


.

OBS! Du känner väl till att förstoringsglaset uppe till höger utgör en sökfunktion. Där kan du söka på person eller annat  ...

 

 

 

 

 

Besökare på sidan

Free track counters

 

Postadress:
Uddeholms GK - Golf
Risäter 20
68393 Råda

Besöksadress:
Risäter 20
68393 Råda

Kontakt:
Tel: +4656360564
Fax: +4656360017
E-post: This is a mailto link...

Nedan kan ni se våra sponsorer, som vi är mycket stolta över.
De utgörs av företagare som haft tradition att stötta vår klubb
och samtidigt kontinuerligt besöka banan med både kunder
och medarbetare.

Hålsponsorer

Hål 1: 
Hål 2: Handelsbanken

Hål 3: Miljöhälsan i Hagfors AB

Hål 4: Golfstar AB
Hål 5: Ricoh IT Partner
Hål 6: Klimat & VVS-Teknik i Värmland AB
Hål 7: Swedev AB
Hål 8: AB MunkforsSågar
Hål 9: Valmet AB
Hål 10: Uddeholms AB
Hål 11: Uddeholms Hotell
Hål 12: voestalpine group-IT AB
Hål 13: Hynells Patenttjänst AB
Hål 14: Nordea
Hål 15: Structor Värmland AB
Hål 16: ICA Supermarket Ekshärad
Hål 17: voestalpine Precision Strip AB
Hål 18: Elms Byggnadsfirma (Bygg)

 

Övriga sponsorer

Autofric AB
Elm´s Mekaniska AB
Emtbjörks AB
Eltjänst i Hagfors AB
Graphic Or What
Hagfors Måleri
Hagfors Vägstål AB
Harry Holms AB
Inission Munkfors AB
Janssons Möbler
AB Karl Hedin Bygghandel
Klaran Tandvård
Klarälvdalens Fastigheter AB
T.Knutsson AB
LM Bil AB
AB Lerins Herrkonfektion
Molkers Däck AB
Munkfors Trädgårdstjänst AB
Mäklarhuset Bengt Pettersson
AB
Norab AB
Ramströms Tryckeri AB
Risbergs Trädgård AB
Svanströms Trä AB
Testhuset AB
Åhströms livs