18 hål av Gôtt

Välkommen till Värmlands vackrast belägna golfbana.

Banan har under dom senaste åren fått ett rejält lyft, ett arbete som vi fortsätter med kontinuerligt. Klubben erbjuder bra träningsmöjligheter och från och med 2022 en ny restaurang. Vi välkomnar både nya och gamla medlemmar samt gästspelare. Här är det enkelt att ta sig ut och du kan spela utan stress.

DET SKA VA GÔTT Å SPEL!

18 hål

Här är det enkelt att ta sig ut och du kan spela utan stress.

Naturskön

Banan är en osedvanligt naturskönt belägen park- och skogsbana

Vasshôl

Vattenhinder som utmanar så dä inte ä tölit

Par 72

Herrrar & Damer, säkrat av Svenska Golfförbundet

Alla ä välkomna

Vi välkomnar både nya och gamla medlemmar samt gästspelare.

Coaching

``Jag ser fram emot att träffa er på klubben!`` -PRO Fredrik Gustavsson

Vår Historia

Uddeholms GK

1965

Värmlands 3e GK ä igång!

Klubben bildas 1965 efter ett initiativ från dåvarande flottningschefen Bo Lundén.

1974

Värmlands 2a 18-hålsbana

1974 var man klar och därmed den andra klubben, efter Karlstads GK, att erbjuda 18-hål i Värmland

2010

Nä vi ger inte ôpp!

Hot om nedläggning av klubb och försäljning av mark/fastigheter

2022

Dä ska va GÔTT å spel!

Medlemsantalet ökar och besökare från när och fjärran. Åter en klubb med stark framtidstro.

Vår Historia

Te dä som vill ha mer...

Uddeholms GK historien.

Klubben bildas 1965 efter ett initiativ från dåvarande flottningschefen Bo Lundén. Klubben kom att bli den tredje i Värmland efter Karlstads GK och Billeruds GK.

Först avsåg man lägga ut banan, 9 hål, utmed fälten öster om Uvån mellan kraftstationen i Stjärnsfors och den s.k. Vibergskurvan (strax innan nya bron över Uvån) i Uddeholm. Marken skulle klubben arrendera av ägaren Uddeholms AB som för övrigt var villiga att stödja klubben i anläggandet av banan. För att kunna ro detta i hamn behövdes ett medlemsunderlag på minst ett hundra (100!) personer och en årlig medlemsavgift på 200kr per medlem resp. 300kr för äkta makar. Preliminär medlemsförteckning i mars 1965 visade ett intresse av 180 personer villiga att ställa upp för ett bildande av klubben och anläggning av banan. En interimsstyrelse utsågs i april för att gå vidare med arbetet. Efter undersökningar och utredningar visade sig dock markförhållandena inte vara så goda som man först hade hoppats. En ny plats, väster om Rådasjön och norr om Risäters Herrgård på Uddeholmsbolagets ägor, hade utarbetats av styrelsen med hjälp av den sedermera mycket anlitade arkitekten Nils Sköld. Dessa ytor skulle dessutom underlätta för en utbyggnad till 18 hål vilket var ett framtida mål.

Måndag 24/5 1965 bildades klubben vid ett möte i Fritidsgården, Uddeholm. Till ordf. valdes Lennart Christoffersson, Yngve Bäcker vice ordf, Bo Lundén sekreterare samt Rune Forsman till kassör. Nybörjarträningen har redan startat under ledning av den i länet välkände ishockeyspelaren och tränaren från Viking, Les Anning, som instruktör.

Byggnationen framlöpte enligt plan med 9-hål spelklara under 1966/67 med planer för fortsatt utbyggnad till 18-hål. Intresset för golfen och medlemsantalet ökade snabbt, mycket tack vare klubbens nya unge tränare/pro Ingemar Kristersson från Helsingborg, och som under hans ledning tog de första stapplande stegen in i golfens värld. Kristersson efterträddes, efter två säsonger, av den från Skottland meriterade instruktören/pron Ian Hay som kom att vara klubbens och även Saxå GK och Sunne GK behjälplig under flera år. Klubbens förste greeenkeeper Sören Bertelsen var klubben trogen under hela sitt liv, och blev trots några få klubbor i bagen, även klubbmästare 1967.

Den officiella invigningen ägde rum i augusti 1968 där Svenska Golfförbundets representant Gunnar Arenander slog invigningsbollen. Dagen till ära bjöds på en uppvisningsmatch mellan klubbens pro Ian Hay och Saxå GK’s pro Tony Buckner. Matchen slutade oavgjord. Ett antal inbjudna gäster från Värmlandsklubbar och medlemmar utkämpade en s.k. flaggtävling där klubbens Ragnar Elm avgick med segern följd av Olle Olson och Gillis Forsbrand. Bästa dam blev Karin Wilson från Karlstad GK.

Sveriges största golfambassadör, den legendariske ishockeyspelaren Sven Tumba, kom på besök till klubben 16/5 1972 och inledde på rangen med att förklara spelet inför en entusiastisk publikskara på över 300 personer. Efter lektionerna spelades en tävling mellan Tumba och klubbens pro Ian Hay. För att visa alla nyfikna att golfen medger spel mot proffs, tack vare handicapsystemet, deltog också klubbens medlemmar Olle Olsson (hcp 7) och junioren Göran Elm (hcp 23) i en s.k. bästboll där Hay/Elm vann med ett slag. Proffsen slutade singeltävlingen på 37 slag för Hay, Tumba 40 slag och amatörerna Olsson och Elm bägge 37 slag netto!

Intresset för sporten ökade och klubben har fostrat spelare som gjort stort avtryck internationellt. Anders Forsbrand, vår förste stora tourspelare, men även Jesper Parnevik invaggades av sin familj och slog sina första slag på Uddeholms GK.

Utbyggnaden fortlöpte enligt plan och 1974 var man klar och därmed den andra klubben, efter Karlstads GK, att erbjuda 18-hål i Värmland.

Vägverkets (numeraTrafikverket) planer för ombyggnad av Riksväg 62, förbifart vid Råda, kom att kräva ombyggnad av banans norra del. Under 1988 fastställdes planerna i samarbete med banarkitekten Jan Sederholm och Vägverket, som kom att svara för kostnaderna. Arbetena påbörjades under sommaren 1989 med SKANSKA MARK som entreprenör. Ansvarig för ombyggnaden blev klubbens medlem Per Kullander i samarbete med Jan Sederholm och entreprenörens representant Cermit Bäcklund, alla med genuint intresse för golf. Kullander kom sedermera att vara klubbens greenkeeper under många år. Klart är att ombyggnaden blev ett lyft för klubben då banan fick en layout som uppskattas av medlemmar och gäster och utsågs av Värmlands golfjournalister till länets bästa bana. Medlemsantalet ökade och under golfboomen nådde klubben ca 1200 medlemmar.

Nedgången av intresset för golf efter sekelskiftet drabbade även UdGK. Medlemsantalet sjönk ned till ca 300 st. Dessutom kom klubben att konstatera en förlust då en förtroendevald förskingrade en stor summa pengar från klubben och den ekonomiska krisen var ett faktum. Nedläggning av klubb och försäljning av mark/fastigheter var under 2010 nära förestående. Tack vare ett initiativ av Anders Flodman lyckades han tillsammans med Lars Elm samla tillräckligt med intresserade att bilda ett bolag, Golfstar AB, för att klara klubbens och golfens fortlevnad på den sextionde breddgraden. Lokala företagare som Miljöhälsan, Elm’s Byggnadsfirma, ICA Janne i Ekshärad, Hynells patentbyrå, Munkforssågar samt flera privatpersoner gick in med pengar och engagemang och kom så att rädda klubbens överlevnad. Detta kom att öppna ögonen för medlemmarna. Det ideella arbetet tog fart och som dåvarande ordf. Per Jonsson uttryckte det: ”Vi behövde en spark i arslet”. 2022 är klubben, tack vare stödet från Golfstar, ideella krafter och stort stöd av sponsorer och vår trogne greenkeeper Göran Hagelin, åter en klubb med stark framtidstro. Medlemsantalet ökar och besökare från när och fjärran lovordar banan och dess kvalitet och inte minst det vackra läget utmed Rådasjön.

Välkomna till vår gemytliga och prestigeslösa klubb med mottot: Dä ska va gôtt å spel!

Om Klubben