En underbar utsikt över rådasjön

Vår range

Vår rang erbjuder en underbar utsikt över Rådasjön och ni kan köpa bollar på två olika sätt.
Med rangekort eller genom kortbetalning direkt vid bollmaskinen.

Priser

Rangekort

Rangekort kan laddas med följande antal hinkar och till följande kostnad:
  • 5 hinkar200 kr
  • 10 hinkar375 kr
  • 20 hinkar700 kr
  • 30 hinkar975 kr
  • 50 hinkar1500 kr

50 kr för kortet tillkommer vid första köpet.