Pay & Play

500 Kr

Junior Vardag

250 Kr

Senior Vardag

400 Kr

Tävlings Greenfee

200 Kr

Uddeholms GK

Greenfee avgifter

Vardag Helg
Senior ( 1 400 Kr 480 Kr
Junior ( 1 250 Kr 250 Kr
9-håls senior ( 2 250 Kr 250 Kr
9-håls junior ( 2 180 Kr 180 Kr
Alla Dagar
7-dagars greenfee senior ( 3, 4 2 000 Kr
7-dagars greenfee junior ( 3, 4 1 000 Kr
Pay & Play ( 5 500 Kr
Med Golfamore 240 Kr
Tävlings greenfee 200 Kr

Personer som spelar utan korrekt erlagd greenfee kommer att anmälas till Svenska Golfförbundet.
1 ) 70 kr rabatt genom ”Värmlandsamverkan”, dvs om spelaren är fullbetalande medlem i värmländsk golfklubb
2 ) Ingen rabatt för värmlandssamverkan
3 ) Golfhäftet gäller ej
4 ) Gäller 7 dagar från erlagd avgift.
5 ) Kräver att minst en spelare med handikapp 54 eller lägre i bollen

Värmlands Greenfee Vardag Helg
Senior 275 Kr 300 Kr

Om du är medlem i en annan värmländsk klubb så gäller priserna ovan vid varje besök hos oss!